ست سنتی و کرپ ساده (طرح۲)

ست سنتی و کرپ ساده (طرح۲)

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

سنتی طرحدار نیم متر جهت خرج کار و کرپ ساده دو متر

در انبار موجود نمی باشد