پارچه حریر هاوایی

پارچه حریر هاوایی

دسته بندی: پارچه متری > پارچه بهاره و تابستانه

پارچه حریر طرح هاوایی مناسب برای انواع پیراهن های کوتاه و بلند رومایویی تاپ و

کمی بدننما

قواره ی دو متری میباشد

در انبار موجود نمی باشد