پارچه یاخما مانتویی

پارچه یاخما مانتویی

دسته بندی: پارچه متری > پارچه طرحدار

یاخما مانتویی لطیف و خنک می باشد و به دلیل توری که دارد یا باید با آستر دوخته شود یا روی پارچه دیگری قرار گیرد . بیشترین مصرف این پارچه برای دوخت مانتو می باشد.

 

در انبار موجود نمی باشد