دانتل گل برجسته

دانتل گل برجسته

دسته بندی: پارچه متری > پارچه تور و ارگانزا

موجود در ۷ رتگ
پسته ای – ابی -زرشکی – زرد – ابی اسمانی

با عرض ۱۴۰ سانت پارچه مناسبی برای استفاده در خرج کار و مانتو می باشد.

روی این پارچه از مروارید و گل برجسته جهت زیبایی هر چه بیشتر آن استفاده شده است.

در انبار موجود نمی باشد