پارچه آستری چهارخانه عرض 30

دسته بندی: پارچه متری > آستری

آستری چهارخانه

تکرنگ

عرض 30 سانتیمتر

مناسب جهت استری مانتو دامن کت و …