پارچه حریر خامه دوزی کژال

دسته بندی: پارچه متری > پارچه حریر

تولید شده در کشور : هند
میزان آبرفت : ندارد
چروک پذیری :خیلی کم
بدن نما :می‌باشد
نیاز به آستر :دارد
کش :ندارد
بهترین دما برای شستشو :50درجه
ریزش پارچه : کم
بافت پارچه : سوزن دوزی
مناسب فصل :بهار -تابستان -پاییز