پارچه طرح گل آفتاب گردان پارچه طرح گل آفتاب گردان پارچه طرح گل آفتاب گردان

پارچه طرح گل آفتاب گردان

دسته بندی: پارچه متری > پارچه تور و ارگانزا

فروش به صورت متری

این پارچه دو طرف حاشیه بوده که در هر طرف آن یک ردیف گل دارد که گلها قابل جداشدن می باشد و جنس این پارچه تور فرانسه اعلا است.

در انبار موجود نمی باشد