پارچه چهارخانه ترک پارچه چهارخانه ترک

پارچه چهارخانه ترک

دسته بندی: پارچه متری > پارچه پاییزه و زمستانه

فروش به صورت متری

این پارچه با چهارخانه های مناسب و ظریف همیشه مورد اسقبال قرار گرفته و هیچ وقت از مد نمی افتد.

در انبار موجود نمی باشد