پارچه ژاکارد گل رنگی پارچه ژاکارد گل رنگی

پارچه ژاکارد گل رنگی

دسته بندی: پارچه متری > پارچه ژاکارد

فروش به صورت متری

این پارچه ضخامت مناسبی برای کت تک دارد.

 

در انبار موجود نمی باشد