ژاکارد ابریشم حصیری و کرپ ساده(طرح ۱)

ژاکارد ابریشم حصیری و کرپ ساده(طرح ۱)

دسته بندی: پارچه متری > پارچه ژاکارد

ژاکارد ابریشم حصیری ترک طرحدار نیم متر جهت خرج کار و کرپ ساده دو متر

در انبار موجود نمی باشد