کاغذ الگو دورو روغنی (بسته نیم کیلویی)

کاغذ الگو دورو روغنی (بسته نیم کیلویی)

دسته بندی: خرازی و ملزومات دوخت

  • کاغد الگوی دورو روغنی مناسب برای انواع طراحی ها و طراحی الگو