پکیج تخفیفی شماره ۲۶

پکیج تخفیفی شماره ۲۶

دسته بندی: پارچه متری

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد.( تمامی پارچه ها به صورت تکی مشخصات و فیلمش داخل پست های قبلتر اینستاگرام موجود میباشد)
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

کرپ حریر صورتی ۴۰ سانت
۱-کرپ حریر لمه دار طوسی ۰/۴۰ متر rrc1005
۲-کریشه طوسی ۲متر rrc1040
۳-کنفی ساده زرد ۱/۵ متر rft1026
۴-کرپ اسکاچی دیجیتال ۱متر rrc2057
۵-اسکاچی طوسی ۱/۴۰ متر rrc1024

 

در انبار موجود نمی باشد