پکیج تخفیفی شماره ۲۷

پکیج تخفیفی شماره ۲۷

دسته بندی: پارچه متری

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد.( تمامی پارچه ها به صورت تکی مشخصات و فیلمش داخل پست های قبلتر اینستاگرام موجود میباشد)
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

۱-کرپ حریر طرحدار ۰/۷۵ متر rrc2035
۲-حریر طرحدار ۱/۵ متر rrc2018
۳-شانتون دو نخ ۰/۸۰ متر rft1021
۴-حریر طرحدار ۰/۹۰ متر rrc2050
۵-یاخما طرح فندی ۳/۴۰ متر

در انبار موجود نمی باشد