پکیج تخفیفی شماره ۳۴

پکیج تخفیفی شماره ۳۴

دسته بندی: پارچه متری

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد.( تمامی پارچه ها به صورت تکی مشخصات و فیلمش داخل پست های قبلتر اینستاگرام موجود میباشد)
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

حریر طرحدار ۰/۷۰ متر rft2036
کرپ لمه زرد ۰/۸۰ متر rrc1002
کرپ نخ گلدار ۰/۴۰ rrc2041
اسکاچی کرم ۱/۲۰ متر rrc1023
لی تنسل ۰/۴۰ متر rft1025
لنین آبی ۱/۴۰ متر rrc1031

در انبار موجود نمی باشد