پکیج تخفیفی شماره ۴۴

پکیج تخفیفی شماره ۴۴

دسته بندی: پارچه متری

از هر پکیج یک عدد موجود است
امکان تغییر متراژ وجود ندارد و تنها به همون مقدار پارچه موجود است
امکان تلفیق پکیج وجود ندارد.( تمامی پارچه ها به صورت تکی مشخصات و فیلمش داخل پست های قبلتر اینستاگرام موجود میباشد)
از بالا

عرض همه ۱۵۰ سانت

حریر طرحدار ۰/۷۰ متر rrc2052
کرپ لمه سفید ۰/۸۰ متر rrc1003
کرپ حریر گلدار ۰/۷۰ متر rrc2013
کرپ یاسی ۱/۵ متر rrc1019

 

در انبار موجود نمی باشد